Vállalkozásbarát Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 5. hétfő, Vilma

Pályázati felhívás Felelős Vállalkozás Újbuda díj elnyerésére

2020augusztus2512:15
»
2020szeptember3018:00

Pályázatok benyújtási határideje: 2020. szeptember 30.

BUDAPEST XI. KERÜLET ÚJBUDA

ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET

FELELŐS VÁLLALKOZÁS ÚJBUDA DÍJ

ELNYERÉSÉREA pályázat kiírója:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata


A pályázat háttere

Újbuda Önkormányzata évek óta örömmel támogatja, segíti azon civil-vállalati együttműködések kialakítását, melyek – hasonlóan az önkormányzat törekvéseihez – elkötelezettek abban, hogy az esélyegyenlőségi elvek alapján a kerület különböző hátrányban élő, nehézséggel küzdő lakosait életminőségük javításában segítsék. E cél megvalósítása érdekében több éve indít újabb és újabb programokat, hogy felhívja mind a vállalatok, mind a civil társadalom figyelmét az esélyegyenlőség és a családbarát szemlélet ügyének fontosságára, az együttműködésekben rejlő lehetőségekre. E folyamat egyik kiemelt eseménye lett a 2016-ban elindított Esélyek utcája elnevezésű szakmai program, melyen vállalatok, civil szervezetek képviselői, állami és önkormányzati szereplők közösen gondolkodnak arról, hogy milyen lépéseket, intézkedéseket tehetnek, és hogyan lehet felelősen gondolkodni vállalatként, civil szervezetként, önkormányzatként egy fenntarthatóbb, egymást támogató és segítő jövőkép megteremtése érdekében.

E közös gondolkodás következő lépéseként alapította meg a kiíró a Felelős Vállalkozás Újbuda Díjat, mely során azon kerületben működő vállalkozások munkáját, intézkedéseit szeretné díjazni és értékelni, akik fontosnak tartják a fenntarthatóság megteremtését, s ez működésükben, mindennapi munkájukban, programjaikban is tetten érhető.


A pályázat célja

Újbuda Önkormányzata Felelős Vállalkozás Újbuda elismerő címet adományoz egy olyan XI. kerületi vállalkozás számára, amely kiemelkedő lépéseket tesz a társadalmi és környezeti felelősségvállalás terén jelen pályázatban részletezett beavatkozási területeken. A pályázat célja, hogy elismerje azt a vállalatot, amelyik tevőlegesen tesz a társadalomért, a környezetért, a munkavállalókért, felelősséget érez a jövő generációjáért mind tágabb, mind szűkebb környezetükben, Újbudán.

Az elismerő cím megalapításával a kiíró egyértelmű szándéka, hogy egy példaértékű szervezet és program bemutatásával, elismerésével bíztassa azokat a vállalatokat, akik még csak most kezdik megtenni az első lépéseket a felelősségvállalás terén. Az önkormányzat számára kiemelten fontos, hogy hosszútávon minden szektor és szervezet hozzájáruljon ahhoz, hogy egy aktív, törődő és felelősségteljes kerületi élet alakuljon ki Újbudán, amely példaértékű tud lenni más kerületek, városok számára is.

Kik pályázhatnak a Felelős Vállalkozás Újbuda díjra?

A XI. kerületben székhellyel, vagy telephellyel rendelkező gazdasági társaságok (ide értve a nonprofit gazdasági társaságokat is), akik

 • rendelkeznek legalább két lezárt adóévvel,
 • nem állnak csődeljárás, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás vagy a megszüntetésükre irányuló jogszabályban meghatározott egyéb eljárás alatt,
 • akikkel szemben nem áll fenn az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott kizáró ok,
 • akiket 2009. január 1-je óta munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt államigazgatási szerv vagy bíróság jogerős bírság megfizetésére nem kötelezte
 • akiknek nincs adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása.


Pályázat témája

Pályázni olyan projektekkel, munkahelyi gyakorlatokkal, programokkal lehet, melyek a lentebb részletezett társadalmi és a környezeti felelősségvállalási területeken, témakörökben valósulnak meg.


A pályázat témakörei

 • Esélyegyenlőség megteremtése (nők, hátrányos helyzetben élők, fogyatékos emberek, megváltozott munkaképességűek, roma és más nemzetiségek)
 • Egészségmegőrzés, egészség-fejlesztés, egészséges életmódra nevelés (sport)
 • Környezetvédelem, zöld munkahely programok
 • Civil szervezetekkel való együttműködés a társadalmi és/vagy környezeti fenntarthatóság megteremtéséért
 • Egyéb társadalmi és/vagy környezeti fenntarthatóságot szolgáló programok


A témakörök beavatkozási területei lehetnek:

 • Vállalati önkéntes programok
 • Speciális képzés, tréning, oktatás
 • Speciális lakossági programok
 • Vállalati működéshez kapcsolódó program, esemény, attitűdbeli sajátosság
 • Egyéb kreatív megoldás


A pályázatok tartalmi elbírálásának főbb kritériumai:

 • A pályázat szakmai kidolgozottsága és színvonala.
 • A program sikeressége, vállalt céljainak megvalósítottsága.
 • A projekt újszerűsége, innovatív volta.
 • A projekt mérhető hatása a vállalkozás munkavállalói körében és tágabb környezetében.
 • A pályázat és a program hosszú távú fenntarthatósága.
 • A projekt által érintettek (szűkebb és tágabb környezetben egyaránt) száma.
 • A programban érintett célcsoport szociális rászorultsága.
 • A program motivációs hatása a programban résztvevőkre, a munkavállalói környezetre és/vagy tágabb környezetére, a kerületre.


A pályázati program megvalósulásának, lezárultának időbeli korlátozása

A benyújtott pályázatban megnevezett intézkedések, programok megvalósulásának és lezárultának időpontja nem lehet korábban, mint 2020. január 1., időtartama nem meghatározott.


Beadható pályázatok száma

Egy szervezet maximum egy pályázatot adhat be jelen pályázat keretében.


A pályázatok elbírálásának módja

A pályázatokról előzetes szakmai javaslatok alapján a Képviselő-testület dönt.


A pályázat során elnyerhető díjak, lehetőségek:

Az erkölcsi elismerő cím díjazással nem jár.

Az elismerő oklevél átadására a minden év januárjában megrendezésre kerülő Újév köszöntő önkormányzati fogadás alkalmával kerül sor. Az elismerő cím elnyerése esetén a vállalkozás jogosulttá válik a cím elnyerésétől számított két éven keresztül használhassa a Felelős Vállalkozás Újbuda címet és logotípiát is.

A díjazott projekt és szervezet munkájáról a sajtó képviselőit is tájékoztatja a pályázat kiírója.


Pályázattal kapcsolatos információk és konzultációs lehetőség

A pályázati időszak alatt további információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:

 • E-mailen: szikszai.andrea@ujbuda.hu
 • Személyesen előzetes megbeszélés alapján (e-mailes vagy telefonos időpont egyeztetést követően)
 • Telefonon +06 70 797 4586 (munkanapokon 11-15 óra között)

Pályázatok benyújtási határideje: 2020. szeptember 30.


Pályázati adatlap


Pályázatok benyújtásának módja


Pályázni kizárólag a Felelős Vállalkozás Újbuda – Pályázati Adatlapon lehetséges, annak elektronikus, és hiánytalan kitöltésével. A pályázathoz mellékelni kell a gazdasági szervezet létrehozásáról szóló bírósági végzést. A pályázati adatlapok letölthetőek a www.ujbuda.hu internetes oldalról.

Más formátumban a pályázatokat elfogadni nem tudjuk, azok érvénytelenek.

Gazdálkodó szervezetek Hivatalunkkal a 2015. CCXXII. törvény 9. § értelmében, feladat- és hatáskörünkbe tartozó ügyekben elektronikusan kötelesek kapcsolatot tartani. Ehhez szükséges, hogy a szervezet rendelkezzen Cégkapu vagy Ügyfélkapu/Hivatali kapu hozzáféréssel.

2018-tól a beküldeni kívánt iratok és annak csatolmányai kizárólag az alábbi módon nyújthatók be a szervezet saját cégkapu adataival:

- e-Papíron vagy

- az UJBUDA rövid nevű, 202117330 KRID azonosítójú hivatali kapun keresztül (a legördülő menüben Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata néven található).


Kizárólag hitelesített
dokumentumokat áll módunkban befogadni, így kérjük, hogy a csatolmányt elektronikus aláírással ellátva küldje el, vagy e-Papíron keresztül a feltöltést követően a hitelesítés funkciót kiválasztva, AVDH szolgáltatással hitelesítse azt.


Kérjük, hogy pályázati anyagát egy dokumentumként szíveskedjék feltölteni!

Az e-Papír kitöltése során az „Egyéb” témacsoportot és az „Egyéb” ügytípust válassza ki, a tárgy megjelölésénél pedig tüntesse fel a dokumentum típusát és célját (Felelős Vállalkozás).

Ha probléma merülne fel az e-ügyintézés során a cégkapuval, az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen tud segítséget kérni:

email: info@smart11.ujbuda.hu

telefonszám:+3613724680


A pályázati döntés várható ideje:
2020. december vége.

Az elbírálást követően az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat. Az eredmény megjelenik a www.ujbuda.hu internetes oldalon is.


Budapest, 2020. július 13.


Dr. László Imre

polgármester

Címkék: 
Fájlok: