Vállalkozásbarát Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 6. hétfő, Vilmos, Bíborka

Helyi adók

A következő oldalakon Ön lehetőséget kap arra, hogy tájékozódjon a személyét, illetve a cégét érintő adóról, az ügyintézés módjáról és törvényi hátteréről. A gyorsabb ügyintézés és korszerű ügyfélkiszolgálás követelményeinek megfelelve, a törvényi lehetőségek keretein belül az Adóügyi oldalak az Ön kényelme érdekében arra is lehetőséget nyújtanak, hogy amennyiben megfelelő hardware háttérrel rendelkezik az adóügyintézéssel kapcsolatos nyomtatványokat munkaállomásáról letölthesse. Amennyiben a szolgáltatással kapcsolatban bármilyen észrevétele van azt az ado@ujbuda.hu e-mail címen várjuk.

Építmény- és telekadó

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 1995. július 1-től építmény- és telekadót vezetett be.
2011. január 1-től a 41/2010./XII.20./XI.ÖK. sz. rendelet hatályos.

Építmény- és telekadóra kötelezett Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény, illetve a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonértékű jog (pl. haszonélvezeti jog) terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Bejelentési kötelezettség Az építmény- és telekadóval kapcsolatos változásokat az adókötelezettség keletkezését, megszűnését (változását) követő 15 napon belül be kell jelenteni az adóhatósághoz
(pl. tulajdonjog-változás, lakcím-, valamint székhelyváltozás, alapterület-módosulás, bontás, jogerős használatbavételi engedély). A kötelező bejelentés elmulasztása magánszemélyek esetében 200.000 Ft-ig, nem magánszemélyek esetében 500.000 Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Építményadó

Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő, minden nem lakás céljára szolgáló épület és épületrész, valamint azon lakás és lakrész, amelyet az adóalany nem lakás céljára használ, vagy hasznosít.

Adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése
Az adókötelezettség, a használatbavételi, illetve a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (pl. a hasznos alapterület módosulása, építmény átminősítése) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első félévben történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

Az építményadó mértéke
Az adó alapja: az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

ÉvFt/m2/év
2008. egységesen 1.080 Ft
2009. egységesen 1.080 Ft
2010. egységesen 1.241 Ft
2011. egységesen 1.500 Ft
2012. egységesen 1.500 Ft
2013. egységesen 1.500 Ft

Az övezeti, illetve területei besorolásra vonatkozóan – helyrajzi szám alapján – a Főépítészi Iroda nyújt tájékoztatást.


Telekadó

Adóköteles az önkormányzat illetékesség területén lévő telek.

Adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése
Az adókötelezettség a földrészlet belterületbe vonásáról szóló önkormányzati határozat közzétételét, továbbá a telek mezőgazdasági művelés alól való kivonását és/vagy a művelési ág törlését követő év első napján, illetve az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napján keletkezik. A telek épülettel való beépítése esetén az adókötelezettség a félév utolsó napján szűnik meg.
Az adókötelezettséget érintő egyéb változást (pl. területmódosulás, átminősítés), a következő év első napjától kell figyelembe venni.

A telekadó mértéke
Az adó alapja: a telek m2-ben számított alapterülete.

ÉvFt/m2/év
2008. egységesen 240 Ft/m2/év
2009. egységesen 240 Ft/m2/év
2010. egységesen 275 Ft/m2/év
2011. egységesen 287 Ft/m2/év
2012. egységesen 287 Ft/m2/év
2013. egységesen 287 Ft/m2/év

Építmény- és telekadó ügyintézés

ÜgyintézőABC sorrendTelefonE-mail cím
Fejes Dóra
Fszt. 29-es szoba
1–KN-ig +361 372-4500/1737 fejes.dora@ujbuda.hu
Besenyei Boglárka
Fszt. 29-es szoba
KO–ZS-ig +361 372-4573 besenyei.boglarka@ujbuda.hu

Adófizetési határidők

Az éves adót két egyenlő részletben, tárgyév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig lehet pótlékmentesen megfizetni. Évközben adókötelessé váló ingatlan esetében a fizetési kötelezettséget az adó összegét megállapító határozatban foglaltak szerint kell tejesíteni.
Az adózó évente egyszer, a tárgyév október 31-ig adószámlájának egyenlegéről, valamint a befizetési kötelezettségeiről egyenlegközlőt kap, melyhez csekket is mellékelünk. Az adóbefizetési kötelezettség elmulasztása behajtási eljárást von maga után.

Újbuda - Adóügyi Osztályának bankszámlaszámai

Építményadó számla: 11784009-15511001-02440000
Telekadó számla: 11784009-15511001-02510000
Gépjárműadó számla: 11784009-15511001-08970000
Késedelmi pótlék számla: 11784009-15511001-03780000
Mulasztási bírság számla: 11784009-15511001-03610000
Egyéb bevételek számla: 11784009-15511001-08800000
Idegen bevételek számla: 11784009-15511001-04400000
Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla: 11784009-15511001-03470000
Idegenforgalmi adó: 11784009-15511001-03090000

Ügyfélkapcsolatok

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Adóügyi Osztály

Az ügyintézés helyszíne
Budapest XI., Bocskai út 39–41. földszint
Hatósági Igazgatóság Adóügyi Osztály

Chvála Tibor osztályvezető +361 372-4541

Réz-Kéry Tímea referens +361 372-4529

Amler Nelly asszisztens/Titkárság ado@ujbuda.hu +361 372-4541

Félfogadási idő
Hétfő–csütörtök: 8.00–18.00 között
Péntek: 8,00–16,00 között

Ügyintézési Eljárások

Az Adóügyi Osztályon az alábbi adózással kapcsolatos ügyek intézése történik:

A bevallásokat és kérelmeket eredeti aláírással kell az adóhatósághoz eljuttatni.

Ügyintézés: személyesen vagy írásban

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló többször módosított2004. évi CXL. törvény szerint a kérelmet a hatósághoz írásban vagy szóban lehet előterjeszteni, valamint elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül, ügyfélkapu azonosító számmal, elektronikus aláírással és személyes azonosító adatokkal ellátva) is elő lehet terjeszteni, ha azt törvény kötelezővé teszi.

Az e-mailen küldött levelek, bejelentések nem minősülnek elektronikus úton előterjesztett kérelemnek. Az ilyen formában érkezett levelek jelzés értékűek, amelyeket hatóságunk tartalmuknak megfelelően kezel, indokolt esetben a szükséges hatósági intézkedést hivatalból megteszi.
A bejelentéseket és kérelmeket a mellékletekkel együtt az Újbudai Polgármesteri Hivatal címére, 1113 Budapest, Bocskai út 39–41./1518 Budapest, Pf. 10. címekre lehet eljuttatni.Telefax: 06-1-372-4574.
Az e-mailben és faxon eljuttatott bejelentéseket eredeti aláírással együtt személyesen vagy írásban meg kell ismételni. Célszerű a faxon leadott bejelentések előtt az illetékes ügyintézővel konzultálni.

LEGFRISSEBB
×

Közös munkáltatói fórum a BKIK-val  

Tizenegyedik alkalommal tartottak munkáltatói fórumot a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) székházában az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest Főváros Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, Újbuda Önkormányzata, a BKIK, a BKIK Kézműves Tagozata, valamint a BKIK XI. kerületi tagcsoportjának együttműködésében.