Vállalkozásbarát Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
október 5. csütörtök, Aurél

Januári adatszolgáltatási határidők - APEH

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal tájékoztatót adott ki a januári adatszolgáltatási határidőkről.

A START-kártyával rendelkező pályakezdő fiatal után igénybe vehető járulékkedvezmény érvényesítése céljából a munkaadónak folyamatosan, a foglalkoztatás hónapját követő hó 15-ig kell az adóhatóság által rendszeresített K81 számú nyomtatványon adatot szolgáltatni.

Az egyéni és a társas vállalkozó 2005-től új járulékfajta, a vállalkozói járulék fizetésére kötelezett. Évközi módosítás értelmében egyértelművé vált, hogy ha az egyéni vállalkozó társas vállalkozóként is biztosított, a vállalkozói járulékot csak az egyéni vállalkozásában kell megfizetnie. A több gazdasági társaságban egyidejűleg személyesen közreműködő társas vállalkozónak pedig a vállalkozói járulékot abban a vállalkozásában kell megfizetnie, amelyben a Tb törvény szerint legalább a minimálbér után köteles járulékfizetésre. A társas vállalkozót terhelő vállalkozói járulékot 2005. II. negyedévétől kezdődően a társas vállalkozásnak kell havonta megállapítani, levonni és a tárgyhót követő hónap 12. napjáig megfizetni (a 185. adónem kódon). A járulék bevallása a 2005 évi nyomtatványokon a
- a 0501-es számú havi bevallásban az 51. sor, vagy
- a 0502-es számú évközi (negyedéves) bevallásban az 50. sor, vagy
- a 0571-es számú záróbevalláson a 3. lap 47. sor, vagy
- a 0506-os számú előtársaságok bevallásában a 30. sor felhasználásával teljesítendő.
A társas vállalkozás a tárgyévet követő év január 31-éig, a tagsági jogviszony év közben történő megszűnése esetén a tagsági jogviszony megszűnésekor adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak a levont vállalkozói járulékról. Jogutódlással történő megszűnés esetén a jogutód január 31-ig teljesíti a jogelőd kötelezettségét. Ilyen esetben az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a jogelőd adószámát is. Az új adatszolgáltató lap a K78-as nyomtatvány.

Nincs változás a tavalyi évhez képest a január 31-éig teljesítendő éves adatszolgáltatásokban. A kifizető - ideértve a magánszemély jövedelemadóját meg nem állapító munkáltatót is - az előírt éves adatszolgáltatást (K30, K32) az adóévet követő január 31-éig a már megszokott módon, vagyis elektronikus úton vagy gépi adathordozón teljesíti.
Minden rendszeresített nyomtatvány letölthető a www.apeh.hu honlapról.

APEH Dél-budapesti Igazgatósága (2006. 01. 03.)